Przegląd rejestracyjny na nowych zasadach.

16-08-2022 13:08
Przegląd rejestracyjny na nowych zasadach.
Ważny przegląd rejestracyjny to obowiązek każdego kierowcy. Za brak przeglądu technicznego możemy zapłacić mandat w wysokości nawet 1500 zł. i otrzymać 1 pt karny. Niestety nie każde auto przejdzie badania, trzeba niestety się z tym liczyć. Według danych statystycznych z roku 2019 zły stan pojazdu był przyczyną około 0,5% wypadków drogowych. U naszych zachodnich sąsiadów szacuje się nawet 7%, to daje do myślenia……. Od tego roku, a dokładnie od 1 września 2022 na stacji kontroli pojazdów spotkamy się z nowymi zasadami. Poniżej przytoczymy kilka z nich: Dokumentacja fotograficzna. Zdjęcia z przodu, tyłu, boki oraz kabina – zegary. Fotografia zegarów jest niezwykle ważna pod względem np. stanu licznika. Jest to niezwykle przydatne ponieważ zdarzały się przypadki pomyłki podczas wpisywania w dokumentacji danych licznika. Diagnosta może się nieświadomie się pomylić. Dzięki zdjęciu łatwo będzie dość na jakim etapie i kto popełnił błąd. W innym przypadku to właściciel pojazdu poniesie odpowiedzialność za błąd i grozi mu sprawa karna. Zdjęcie przechowywane są 5 lat. Jednakże ustawodawca nie opisał gdzie i jak mają być przechowywane zdjęcie – to budzi pewne obawy. Badanie 30 dni przed wyznaczonym terminem. To jest bardzo fajna korzystania zmiana. Na stację diagnostyczna w celu przeprowadzenia badania technicznego będzie można przyjechać już 30 dni przed wyznaczona datą. Pozytywne przejście diagnostyki skutkuje tym iż następne badanie możemy wykonać w wyznaczonym terminie kontroli. Zatem kierowcy nie tracą dni. Czyli jeśli badanie techniczne mamy na dzień 30 grudnia badanie możemy wykonać już 1 grudnia. Jeśli diagnosta nie stwierdzi nieprawidłowości i samochód przejdzie badanie techniczne to mimo iż wykonaliśmy je 1 grudnia termin następnego badania będzie 30.12 następnego roku. Kara dla spóźnialskich Kolejna zmiana nie jest zbyt dobra. Dotyczy wprowadzenia kary finansowej dla właścicieli pojazdów którzy przegapią termin badania. Jednak i tu nie jest tak źle. Spóźnienie powyżej 30 dni spowoduje nałożenie kary finansowej. Wysokość kary wynosi podwojoną opłatę za przegląd. Przeprowadzone badani pokazują że na koniec roku 2019 aż 22% zarejestrowanych aut w Polsce nie miało ważnego badania technicznego! Badanie techniczne pojazdu przeprowadzone wg obowiązującej sztuki. Chodzi o to, że stacja diagnostyczna ma obowiązek wykonać badanie właściwie i za pomocą odpowiedniego sprzętu. Zdarzało się tak iż często pomijano niektóre badania czy ustawienia np. ustawianie świateł. Czyli można spodziewać się bardziej restrykcyjnych przeglądów, nie ma szans żeby diagnosta “nie zauważył” usterki i przystawił upragnioną pieczątkę w dowodzie rejestracyjnym. Kontrola stacji przynajmniej raz w roku. Nowelizacja ustawy przewiduje przeprowadzenie kontroli stacji diagnostycznej przynajmniej raz w roku. Urzędnicy sprawdza wszystko. Począwszy od wyposażenia stacji i szkolenia pracowników po dokumentację. Starostwa powiatowe będą musiały prowadzić statystyki i analizy z zakresu działania stacji kontroli na podległym terenie. Uprawnienia diagnosty. Od tego roku to Transportowy Dozór Techniczny będzie mógł nadawać i ewentualnie odbierać uprawienia diagnostom. Diagnostą może zostać osoba ze średnim wykształceniem branżowym, lub osoba mająca średnie wykształcenie i minimum 3 letnie doświadczenie w branży. TDT będzie też mogło przeprowadzać kontrole stancji diagnostycznych. Zatem zwiększą się uprawnienia tej jednostki. Wszystko to ma na celu zwiększaniu bezpieczeństwa na drodze. Zdyscyplinowanie kierowcy poprzez nałożenie kar oraz zwiększona kontrola stacji diagnostycznych mają przynieść pożądany skutek. SKP często „przymykały oko” na niektóre uchybiania dotyczące auta, bojąc się tracić Klienta. Teraz zdecydowanie takie praktyki będą utrudnione. Badanie ma być rzetelne, szczegółowe i uczciwe. Osobna kwestią pozostaje brak wzrostu opłat za badania techniczne. Kwota została ustalona kilka lat temu i jak do tej pory nie uległa zmianie. Stacje kontroli nie są zadowolone z faktu iż ustawodawca nałożył więcej obowiązków za te same pieniądze. Jednak najprawdopodobniej i ta kwestia niedługo ulegnie zmianie. Stacja Kontroli Pojazdów ABL Drążkiewicz, 1 Armii Wojska Polskiego 29 , Kurów, tel. 609 836 979. Zaprasza.